ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

11 ต.ค. 64

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุงบ2565