ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผู้สูงอายุต้องเกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506

11 พ.ย. 64