ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ให้เอกชนเช่าห้องสุขาสาธารณะ ของเทศบาล (ข้างลานพรหมทัต) จำนวน ๙ ห้อง

31 ต.ค. 61