ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ กรณีได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศฯ ดังกล่าว สามารถยื่นลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน -30 กันยายน 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 044471121 ต่อ 14 ในวันและเวลาราชการ

02 มิ.ย. 65