ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ 2565

17 มิ.ย. 65