ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

28 มิ.ย. 65