ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องการจัดระเบียบทางเท้าและทางสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

22 มี.ค. 66