ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

31 ต.ค. 61