ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องมาตรการป้องกัน กรณีที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญในที่หรือทางสาธารณะ ที่เกิดจากรถบรรทุกดินและการขับรถบรรทุกดิน

05 เม.ย. 66