ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ระเบียบและหลักเกณฑ์การประกวดนางสงกรานต์เทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

07 เม.ย. 66