ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่ิองประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ ( เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ )

25 เม.ย. 66

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ท