ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖

19 พ.ค. 66

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ