ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๓ เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๖

19 เม.ย. 66

ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ