ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2567

30 พ.ย. 66