ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓

27 พ.ย. 61

แผนดำเนินงาน เพิ่มเติมครั้งที่ 3