ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

23 ม.ค. 62

รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง