ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567

04 ม.ค. 67