ประกาศเทศบาลเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพิมาย

27 ม.ค. 63

ประกาศรับสมัคร กกต.ท้องถิ่น ใบสมัครเข้ารับการสรรหา บันทึกการใช้ถ้อยคำของผู้สมัคร