ประกาศเปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมไฟจราจร(เขียว/เหลือง/แดง) สี่แยกแสงเพชรและสี่แยก สปอ.

03 พ.ค. 62

เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมไฟฟ้าจราจร