ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธำรง รหัสสายทาง นม.ถ. 46-032 หมู่ที่ 1 ชุมชนตะวันตกวัดเดิม

29 พ.ค. 67

ประกาศเปิดเผยราคากลางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนวิสุทธิพรตธำรง