ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันตชัย รหัสสายทาง นม.ถ. 46-020 หมู่ที่ 1 ชุมชนตะวันตกวัดเดิม

29 พ.ค. 67

ประกาศเปิดเผยราคากลางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนอนันตชัย