ประกาศเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถ เอกสารประกวดราคารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเชล) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

01 ก.พ. 62

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถ