ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อนสร้างถนน ค.ส.ล ถนนเทศบาล ๑ (จากศาลาชุมชนส่วนนอก – ถนนทุ่งเลนทอง๒ )

01 ก.พ. 62

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน