ประกาศเปิดเผยราคากลาง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาถนนเชื่อมโยงสระเพลงไปไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 พ.ค. 63

เปิดเผยราคากลาง