ประกาศเปิดเผยราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาด ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03 ก.ย. 63

เปิดเผยราคากลาง