ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย

26 มิ.ย. 63

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน