ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เทศบัญญัติ ประจำปี 2567)

19 เม.ย. 67

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ)