ประกาศเรื่อง การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพิมาย (ห้องสุขาสาธารณะ ข้างลานพรหมทัต)

02 ก.ย. 63

ประกาศ การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพิมาย