ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

15 ธ.ค. 65

แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ผด.5