ประกาศ ขอขยายเวลาการแจ้งประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

07 ธ.ค. 63

ขยายภดส.3