ประกาศ ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 ธ.ค. 63

ประกาศยกเลิก