!ประกาศ!! สำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย จะทำการย้ายที่ตั้งสำนักงานฯ แห่งใหม่ จากเดิม เลขที่ 316/14-15 หมู่ 14 ถ.หฤทัยรมย์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ไปยังสำนักงานฯ แห่งใหม่ เลขที่ 31 หมู่ 1 ถ.วนปรางค์ ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 นี้เป็นต้นไป

28 ส.ค. 64