ประกาศ เปิดเผยราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล.ถนนพิบูลย์รัตน์ ด้านทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 มี.ค. 63

บก01 ปร.4,5,6 ทางเท้า