ประกาศ เปิดเผยราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน

23 ม.ค. 63

เปิดเผยราคากลาง-รถขยะ-6-ล้อ-6-ตัน