ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 ม.ค. 63

ประกาศโครงการฯ