ประกาศ เรื่อง การตรวจสอบพัสดุของเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

18 ธ.ค. 62

ตรวจสอบพัสดุประจำปี2562