ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พ.ย. 63

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน