ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ภายในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พ.ย. 63

ประกาศโครงการ 1.6