ประกาศ เรื่อง การประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพิมาย (ห้องสุขาสาธารณะ ข้างลานพรหมทัต)

06 ส.ค. 62

ประกาศ การประมูลเช่าทรัพย์สินห้องสุขา