ประกาศ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

20 ส.ค. 63

ภดส.7