ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการประมูลเช่าทรัพย์สินของเทศบาลตำบลพิมาย (ห้องสุขาสาธารณะ ข้างลานพรหมทัต)

15 ต.ค. 63

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลห้องสุขา