ประกาศ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

08 ม.ค. 64

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบ 64