ประกาศ เรื่อง ยกเลิกให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๓

18 ธ.ค. 62

ยกเลิก-ประมูลกำจัดสิ่งปฏิกูล