ประกาศ เรื่อง ยกเลิกให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

28 ม.ค. 63

ยกเลิกสูบสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2