ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

07 ก.ค. 63

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563