ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๓

05 พ.ย. 62

ประกาศดูดส้วม