ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒

07 ม.ค. 63

ประกาศสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 2