ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓

04 ก.พ. 63

ประกาศสิ่งปฏิกูล ครั้งที่ 3