ประกาศ เรื่อง ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี 2564

07 ก.ค. 64

ประกาศ เรื่องประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล