ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

21 ก.พ. 62