ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๖๔

07 ก.ย. 64

https://koratdla.go.th/public/download.php?filename=5304.pdf&filepath=dispatch_upload/backend/core_dispatch_260178_1.pdf&document_root=/home/coreweb/domains/core-website.com/public_html